Terms

Terms

Algemene voorwaarden

Duur en opzegging
Het lidmaatschap bij The Birdy Club wordt aangegaan door invullen van het registratie formulier op www.birdyclub.nl , via de Hello Caddy app of via een GVB cursus aanmelding van Nederland Golft (www.nederlandgolft.nl). Betaling geschied middels handmatige overboeking of directe betaling via Ideal. Het lidmaatschap is voor de abonnementen Club Bird, Club Bird + GVB Cursus of Royal Bird. Je blijft lid tot wederopzegging met een opzegtermijn van 1 jaar.

Opzegging geschied minimaal 1 maand voor incasso en start nieuwe registratie. De registratie periode loopt van 1 november tot 1 november. Opzegging moet daarom vóór 1 oktober van het kalenderjaar ontvangen zijn.

Verlenging en automatische incasso
Jaarlijks wordt wordt de registratie automatisch verlengd. Rond oktober worden de jaarlijkse registratiekosten a € 79,- per automatische incasso geïncasseerd. Een factuur is op aanvraag beschikbaar. Met het aangaan van deze registratie gaat u akkoord met de automatische incasso van het rekeningnummer / IBAN dat u hebt gebruikt bij registratie en aanmelding.

Privacy
De door u aan The Birdy Club opgegeven persoonsgegevens worden vastgelegd in de database van The Birdy Club. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de opdracht en nooit aan derden vrijgegeven.
 
E-mailadres
Een lid is verantwoordelijk voor het hebben van een goed werkend e-mailadres voor berichten van de administratie. De jaarlijkse factuur wordt uitsluitend op aanvraag verstuurd en niet per post verstuurd. 
 
NGF pasjes
Bij het lidmaatschap wordt je WHS Handicap geregistreerd bij de NGF. Handicapkaarten en clubpassen worden in de app klaar gezet nadat de jaarlijkse contributie is betaald en wanneer een lid zijn adresgegevens en mailadres heeft geaccordeerd. Indien deze gegevens niet geaccordeerd zijn of onjuist zijn kan een lid al dan niet tijdelijk uitgeschreven worden. Bij tijdelijke uitschrijving wordt de digitale pas geblokkeerd.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap omvat de jaarlijkse registratiekosten voor het GVB of Handicap bij de NGF. Door gebruik te maken van de golf.nl app of ons ledensysteem kan je scorekaarten invoeren. Wij passen je handicap automatisch aan en zorgen voor de uitwisseling met de NGF. Vanaf 2021 werken wij ook met het World Handicap System (WHS) zodat je
overal in de wereld kan spelen. Je ontvangt het Golfmagazine en een WA golfverzekering.